RoomsInside

Zaterdag 23 Maart om 20:02 zal er een performance gedaan worden door Sal en Raoul ( Electrovi). Een spectaculair uitpakmoment dat een wereld vol kleur, vorm en beweging zal tonen. Een geheimzinnige doos in de blauwe kamer zal zich bij deze gelegenheid laten zien en door projecties en geluiden zal het schitteren en zullen de oren gespitst staan. Kom langs en laat u meenemen door een landschap van abstracties. 

 

Tot dan!

 

On Saturday 23rd of March at 20:02 there wil be a performance by Sal and Raoul (Electrovi). A spectacular  moment that wil show a world full of color, form and movement. A magic box inside the blue room will show itself on this occasion. Projections and sounds will shine and your ears will be thrilled. Come along and let yourself be carried away trough a landscape of ever abstract beauty. 

sponsorlogo_District-Antwerpen_1500x1500
Logo.jpg