Clovis

Verenigt u en luistert goed naar wat ik u zeggen zal:

Er is een nieuwe stem en die heet Clovis. Luister naar zijn verhaal...

Het verhaal van Clovis is er één dat we allemaal kennen. Hij bezingt de zoete en de zure liefde, de roes van de overwinning en het zelfbeklag na het verlies. In eenvoudige woorden, glashelder vertelt hij zijn eigen leven. Recht door zee. Elk verhaal in een popsong gegoten. Muziek voor iedereen tegelijk, een verhaal voor iedereen persoonlijk.

vi.be/clovis.

sponsorlogo_District-Antwerpen_1500x1500
Logo.jpg